Agrarisch Kindercentrum PimPamPoentje
 
onder constructie

Buitenschoolde Opvang

Per 1 juni 2021 zijn wij gestart met onze BSO

Op de BSO zullen we plek hebben voor maximaal 18 kinderen per dag.

We gaan de kinderen in de regio Merkelbeek en Brunssum dagelijks van school ophalen.

Onze openingstijden zijn: maandag dinsdag donderdag 14.30-18.30 woensdag van 12.00-18.30 en vrijdag van 07.30-18.30 En de school vakanties van 07.30-18.30

Uurprijs exclusief vakantieopvang: 8,50

Uurprijs inclusief vakantieopvang 7,50

We vinden het heel belangrijk om per kind te kijken wat het kind nodig heeft na een lange schooldag. Het kan zijn dat uw kind graag een activiteit wil gaan doen maar ook huiswerk maken of rustig een boekje lezen in de leeshoek is mogelijk. We zullen veel activiteiten buiten doen en in de vakantieopvang of bij een hele dag opvang kunnen de kinderen ook mee eten met de warme maaltijd. Ze zullen dit ook als activiteit doen om zelf te helpen met het klaarmaken van de maaltijd in onze ruime keuken.

Wij hebben dit jaar een grote moestuin waar de kinderen hun eigen producten kunnen plukken en hier mee mogen koken.

Door het aanbieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen in een natuurlijke omgeving kunnen kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken. PimPamPoentje heeft hierbij een begeleidende, verzorgende, ontwikkelende en observerende taak. Kinderen worden geaccepteerd zoals ze zijn, met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden. Dit in een kleine vertrouwde omgeving met vaste medewerkers.

PimPamPoentje streeft ernaar om, in samenspraak met ouders, kwalitatief goede en verantwoorde opvang te realiseren voor kinderen zodat zij in een veilige vertrouwde, agrarisch en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en ontwikkelen. Aan ouders wordt de mogelijkheid geboden om hun zorg voor kinderen te combineren met werk, studie en eventuele andere activiteiten. Kinderen leren bij PimPamPoentje op jonge leeftijd al bewust om te gaan met milieu en dier. Opgroeien met biologische producten en veel buiten zijn. In contact met de natuur is erg belangrijk.


Op dit moment is onze BSO alleen geopend op maandag , dinsdag en donderdag. Dan hebben we al een leuk groepje met veel leuke activiteiten. De kinderen gaan vooral veel activiteiten buiten doen. Bij genoeg aanmeldingen zullen wij op woensdag en vrijdag onze BSO ook open hebben.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen