Agrarisch Kindercentrum PimPamPoentje
 
onder constructie

onze missie en visie

PimPamPoentje streeft ernaar om, in samenspraak met ouders, kwalitatief goede en verantwoorde opvang te realiseren voor kinderen zodat zij in een veilige vertrouwde, agrarisch en stimulerende omgeving kunnen opgroeien en ontwikkelen. Aan ouders wordt de mogelijkheid geboden om hun zorg voor kinderen te combineren met werk, studie en eventuele andere activiteiten. Kinderen op jonge leeftijd al bewust om te leren gaan met het milieu en dier. Opgroeien met biologische producten en veel buiten zijn. In contact met de natuur is erg belangrijk.

 

1.2 Visie

 

Door het aanbieden van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen, in een natuurlijke omgeving kunnen kinderen in hun eigen tempo opgroeien en daarbij hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken. PimPamPoentje heeft hierbij een begeleidende, verzorgende, ontwikkelende en observerende taak. Kinderen worden daarbij geaccepteerd, zoals ze zijn,

dus met ieders eigenheid en individuele mogelijkheden. Dit in een kleine vertrouwde omgeving met vaste medewerkers.

PimPamPoentje stelt hoge eisen aan vakbekwaamheid van de PMs , de indeling en inrichting van de opvangruimte en de buitenruimtes, met inachtname van de wettelijke richtlijnen voor gezondheid, veiligheid en hygiëne. PimPamPoentje ziet zich als "mede opvoeder" naast de "hoofdopvoeder" de ouders. Vanuit deze gedachte worden kinderen begeleid in het opgroeien en gestimuleerd door de PMs in hun ontwikkeling.

PimPamPoentje werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen behoeften en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Het kind als individu en “het respect hebben voor anderen“ staat hierbij centraal. Er heerst binnen PimPamPoentje een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor groepsopvoeding en individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging stimuleert de omgeving kinderen om zich zowel lichamelijk (motoriek), sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en cognitief te ontwikkelen, maar zeker ook de ontwikkeling van de identiteit en zelfvertrouwen wordt door ons gestimuleerd. Ook biedt PimPamPoentje een klimaat waar kinderen zich bewust worden van maatschappelijk gangbare waarden en normen voor zowel mens als dier en natuur waarbij als basisbegrippen gelden:

 Wederzijds vertrouwen

 Omgang met elkaar

 Positiviteit

 Ruimte voor ontwikkeling

Tijdens "creatieve momenten" krijgt het kind de ruimte om een eigen resultaat te creëren waar het trots op is.

Zo blijkt dat:

  • Natuur zorgt voor herstel van stress en aandachtsmoeheid
  • Natuur stimuleert tot bewegen
  • Natuur vereenvoudigt het aangaan van sociale contacten
  • Natuur stimuleert een optimale ontwikkeling van kinderen
  • Natuur ondersteunt bij persoonlijke ontwikkeling en zingeving

Doordat mens, dier en natuur centraal staan bij PimPamPoentje raken kinderen gewend met het verzorgen en liefhebben van dieren (Paarden, kippen, honden, konijnen, katten, varken) en het kweken van planten (groenten en fruit in de moestuin/boomgaard).

Om ervoor te zorgen dat de kinderen bij PimPamPoentje mogen spelen en ontwikkelen in een veilige omgeving werken er vaste krachten. Dit zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerkers en de kinderen de kans krijgen om samen te werken aan een pedagogische relatie die berust op veiligheid en vertrouwen. Dit wordt gedaan door kinderen met wendagen te laten wennen aan de opvang en de pedagogisch medewerkers. Daarnaast zullen de pedagogisch medewerkers er doormiddel van geduld en rust voor zorgen dat kinderen zich al snel op hun gemak zullen voelen. De PM zorgen ervoor dat alles duidelijk wordt uitgelegd aan een kind, zowel activiteiten als regeltjes die gelden op de opvang. De PM is zich bewust van de betekenis van de relatie tussen kind en PM en gaat hier bewust mee om. Daarnaast laat de PM door zijn of haar eigen gedrag aan het kind merken dat:

Ø zijn aanwezigheid op prijs gesteld wordt;

Ø elkaars eigenheid gerespecteerd wordt;

Ø er vertrouwen is in elkaar;

Ø er vriendelijk met elkaar wordt omgegaan;

Ø er rekening gehouden wordt met elkaar;

Ø geprobeerd wordt elkaar te begrijpen.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen